E-Mail:
c@sh.cvut.cz
  Adresa:
Vaníčkova 7, Praha 6

Vývoj Počítačových Her

Vývoj Počítačových Her

Kurz vývoje počítačových her v C++ je jedním ze samostatných tematických kurzů které učíme.

Je vhodný pro absolventy kurzu pro mírně pokročilé nebo lépe středně pokročilé, nebo kohokoliv kdo v něm obsažené znalosti nabral jinde. Absolventům kurzu pro mírně pokročilé kteří mají zájem o herní vývoj doporučujeme souběžně navštěvovat kurzy pro středně pokročilé. Znalosti algortmů a datových struktur budou také užitečné.

Kurz očekává dobrou znalost jádrového jazyka a standardních knihoven, představu o použití externích knihoven, základní představu a algortimech a datových strukturách.

Během kurzu vyvineme jednoduchou 2D hru za použití knihovny SFML a dalších knihoven.

Absolventi kurzu by měli být schopni vytvořit samostatně nebo v týmu jednoduchou 2D hru.

Kurz tento semestr neotvíráme. Přepracovávají se jeho osnovy a předpokládáme otevření v blízké budoucnosti.